Oudedagsvoorziening
Vraagt u zich ook wel eens af, hoe uw oudedagsvoorziening er uit ziet?
Misschien heeft u al eens op de pensioenoverzicht site gekeken, misschien ook niet.
U leest over zaken als: langer doorwerken, dekkingsgraad, verlaging van uitkering
U vraagt zich af, wat heb ik opgebouwd en wat heb ik nodig en wanneer kan en wil ik stoppen met werken?
Is mijn hypotheek volledig, gedeeltelijk of geheel niet afgelost?
Hoe wordt de situatie als een partner overlijdt? 
 
Jan is jouw oudedag bij Assuantiekantoor Houtwijk geregeld?            Gelukkig wel Peter, maar ik heb een probleem met mijn handicap  
                             oudjes103                                                                    oudjes094
 
Oh, maar dit zijn uitsluitend woekerpolisen                                                  . Waarom hebben wij onze oudedag niet
Ja, maar de bank vertelde toch dat 10 tot 20% haalbaar was.                       via Assurantiekantoor Houtwijjk geregeld.
Ass.Houtwijk deed niet in beleggingen en regelde het via                             Kijk maar naar Jan en Peter zij hebben het wel
tradionele levensverz.met 4% rekenrente garantie en winstdeling                met Assurantiekantoor Houtwijk geregeld.      
                           woekerpolis                                               oudjes039